Apie festivalį

Apie festivalį

Kas antrus metus Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras rengia  tradicinį tarptautinį folkloro festivalį „Parbėg laivelis“.  Festivalis vyksta nuo 1992 metų, yra įtrauktas į CIOFF (tarptautinės liaudies meno organizacijos prie UNESCO) festivalio kalendorių. Festivalio metu užsienio svečiai pristato savo krašto tradicines dainas, muziką, šokius, tautinio kostiumo savitumus. Renginiuose taip pat dalyvauja įdomiausi Lietuvos etnografinių regionų folkloro kolektyvai. Pagrindinėje festivalio scenoje nuolat vyks koncertai, tradiciškai rengiamas Klaipėdos jomarkas, kuriame dalyvauja  talentingiausi  liaudies meistrai, kulinarinio paveldo gamintojai. Taip pat vyksta kūrybinės dirbtuvės, atskleidžiančios  skirtingų šalių bei Lietuvos regionų tradicijas, tautinių kostiumų subtilybes, dainavimo bei muzikavimo manieras, rengiamos parodos, susitikimai. Vakarais žiūrovus kviečiame į folklorinių šokių, tradicinių pasidainavimų, religinių giedojimų, etnokino vakarus ir kt.

Festivalyje „Parbėg laivelis“ pasimatysime 2018 m. liepos 19-22 d. 

KVIEČIAME SPALVINTI ČIA